Uchwały

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.06.2019 Uchwała Zarządu Nr 23/181/19 w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 Uchwała Zarządu Nr 23/180/19 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 Uchwała Zarządu Nr 23/179/19 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu do składania oświadczeń woli Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 Uchwała Zarządu Nr 23/178/19 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu do składania oświadczeń woli Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 Uchwała Zarządu Nr 23/177/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 Uchwała Zarządu Nr 23/176/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 Uchwała Zarządu Nr 23/175/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 Uchwała Zarządu Nr 23/174/19 w sprawie udzielenia upoważnienia osobie pełniącej obowiązki dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu do składania oświadczeń woli Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 Uchwała Zarządu Nr 23/173/19 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 Uchwała Zarządu Nr 23/172/19 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lniano dotyczącej zaliczenia drogi położonej na działce nr 236 obręb Mukrz, gmina Lniano do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 Uchwała Zarządu Nr 23/171/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 030407C Mukrz-Słępiska-Wętfie o długości około 800 m Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 Uchwała Zarządu Nr 23/170/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 Uchwała Zarządu Nr 23/169/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice-Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną nr 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 Uchwała Zarządu Nr 23/168/19 w sprawie przyjęcia bilansu skonsolidowanego Powiatu Świeckiego za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 Uchwała Zarządu Nr 23/167/19 w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowy Szpital Sp. z o.o. Szczegóły
Akty prawne 06.06.2019 Uchwała Rady Nr X/62/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/58/07 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 Uchwała Rady nr IX/61/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Świeckiego Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 Uchwała Rady Nr IX/60/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu świeckiego Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 Uchwała Rady Nr IX/59/19 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 Uchwała Rady Nr IX/58/19 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Świeciu Szczegóły