Postępowania administracyjne

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.07.2019 wszczęcie postępowania administracyjnego – likwidacja Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 analiza warunków pozwolenia zintegrowanego Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 OŚ.6341.72.2017 – postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 OŚ.6341.2017 – postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 OŚ.6341.70.2017 – postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni wierconej nr 3 na dz. nr 239 w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 OŚ.6341.69.2017 – postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni wierconej nr 1 na dz. nr 374/33 w Drzycimiu Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 OŚ.6341.2017 – postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stawu – na dz. nr 3/5 w Polskim Konopacie Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 OŚ.6341.28.2017 – udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej przy ul. Ciepłej 4, 86-100 Świecie Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 OŚ.6341.2017 – udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego z częścią socjalną i biurową, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na działce nr 45/5, obręb Przechowo, gmina Świecie Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 OŚ.6341.25.2017 – wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni i pobór wód podziemnych Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 Obwieszczenie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Ogłoszenie dotyczące wydania decyzji ustalającej odszkodowanie za część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na realizację inwestycji drogowej gminnej pn. „Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i nr 030410C Sławno-Lniano. Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Ogłoszenie dotyczące wydania decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym na realizację inwestycji drogowej gminnej pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wodną z ul. Polną w Świeciu”. Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym, w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczoną pod budowę drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo – Wętfie i nr 030410C Sławno-Lniano..”. Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 OŚ.6341.14.2017 – legalizacja urządzenia wodnego – stawu Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 OŚ.6341.12.2017 – wszczęcie postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 21.02.2017 OŚ.6341.11.2017 – wszczęcie postępowania administracyjnego Szczegóły
Akty prawne 03.02.2017 Obwieszczenie Starosty Świeckiego Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 wszczęcie postępowania OŚ.6341.9.2017 Szczegóły