Protokoły z posiedzeń komisji Rady

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.01.2017 Protokół Nr 19/16 posiedzenia Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 października 2016r. Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 Protokół Nr 19/16 posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 października 2016r. Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 Protokół nr 21/16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 października 2016r. Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Protokół Nr 19/16 posiedzenia Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 października 2016r. Szczegóły
Artykuł 27.10.2016 Protokół wspólnego, wyjazdowego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 września 2016r. Szczegóły
Artykuł 29.09.2016 Protokół Nr 20/16 wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 21 września 2016 r. Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Protokół nr 17/16 posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 17 czerwca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Protokół posiedzenia wszystkich Komisji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 8 czerwca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Protokół nr 18/16 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 15 czerwca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Protokół nr 15/16 posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 maja 2016 r. Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 maja 2016r. Szczegóły
Artykuł 10.06.2016 Protokół nr 8/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 maja 2016 r. Szczegóły
Artykuł 17.05.2016 Protokół nr 5/15 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 sierpnia 2015 r. Szczegóły
Artykuł 17.05.2016 Protokół nr 6/15 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 listopada 2015 r. Szczegóły
Artykuł 24.03.2016 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki z dnia 4 lutego 2016 r. Szczegóły
Artykuł 24.03.2016 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 3 lutego 2016 r. Szczegóły
Artykuł 24.03.2016 Protokół nr 12/16 z posiedzenia Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 3 lutego 2016 r. Szczegóły
Artykuł 24.03.2016 Protokół nr 11/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 grudnia 2015 r. Szczegóły
Artykuł 24.03.2016 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej oraz Komisji Polityki Finansowej z dnia 22 grudnia 2015 r. Szczegóły
Artykuł 24.03.2016 Protokół nr 9/15 posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 listopada 2015 r. Szczegóły