Protokoły z posiedzeń komisji Rady

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.05.2017 Protokół Nr 12/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 22 listopada 2016r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Protokół Nr 26/17 posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 stycznia 2017r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 listopada 2016r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Protokół Nr 25/17 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 stycznia 2016r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Protokół Nr 23/16 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 listopada 2016r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej oraz Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 21 grudnia 2016r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Protokół Nr 23/17 posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 stycznia 2017r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Protokół Nr 23/17 posiedzenia Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 stycznia 2017r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Protokół Nr 26/17 posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 stycznia 2017r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 17 stycznia 2017r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2016r. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 września 2016 r. Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 Protokół Nr 16/17 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 4 stycznia 2017r. Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 Protokół nr 14/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 8 grudnia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 Protokół Nr 17/17 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 16 stycznia 2017r. Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 Protokół Nr 15/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 grudnia 2016 roku Szczegóły
Artykuł 03.02.2017 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Polityki Finansowej z dnia 25 listopada 2016r. Szczegóły
Artykuł 03.02.2017 Protokół Nr 13/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 7 grudnia 2016r. Szczegóły
Artykuł 03.02.2017 Protokół Nr 10/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 10 listopada 2016r. Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 października 2016r. Szczegóły