Protokoły z posiedzeń komisji Rady

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.04.2019 Protokół Nr 4/19 posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 22 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Protokół Nr 6/19 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Protokół Nr 5/19 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 13 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Protokół Nr 4/19 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 13 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Protokół nr 4/19 Posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 19 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Protokół nr 3/19 Posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 19 lutego 2019 r. Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Protokół Nr 2/19 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 22 stycznia 2019r. Szczegóły
Artykuł 28.03.2019 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 stycznia 2019r. Szczegóły
Artykuł 28.03.2019 Protokół Nr 2/19 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 stycznia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 12.03.2019 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Finansowej, Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Protokół Nr 1/18 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Protokół Nr 1/18 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej oraz Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 września 2018r. Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Protokół Nr 43/18 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 września 2018r. Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Protokół Nr 42/18 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 sierpnia 2018r. Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Protokół posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 21 września 2018r. Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Protokół Nr 40/18 posiedzenia Komisji Polityki Finansowej z dnia 28 sierpnia 2018r Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Protokół Nr 40/18 posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 sierpnia 2018r. Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej oraz Komisji Polityki Finansowej z dnia 26 czerwca 2018 r. Szczegóły