Protokoły z posiedzeń komisji Rady

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.11.2019 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 października 2019r. Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Protokół Nr 11/19 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Protokół Nr 10/19 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 8 października 2019r. Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Protokół Nr 14/19 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Protokół Nr 13/19 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 31.10.2019 Protokół Nr 9/19 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 września 2019r. Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Protokół Nr 10/19 posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 września 2019r. Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Protokół Nr 9/19 posiedzenia Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 września 2019r. Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Protokół Nr 9/19 posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 września 2019r. Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Protokół Nr 9/19 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 września 2019r. Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 Protokół Nr 11/19  posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Powiatu Świeckiego  z dnia 21 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Protokół Nr 12/19 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 4 września 2019 r. Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Protokół posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 luty 2019 r. Szczegóły
Artykuł 03.09.2019 Protokół Nr 8/19 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 sierpnia 2019r. Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki, Komisji Polityki Finansowej, Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Protokół Nr 7/19 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Protokół Nr 6/19 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Protokół posiedzenia Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego oraz wspólnego posiedzenia z Komisji Polityki Finansowej i Komisji Infrastruktury i Gospodarki z dnia 23 stycznia 2019r. Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 Protokół Nr 7/19 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 czerwca 2019r. Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Protokół Nr 3/19 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 maja 2019r. Szczegóły