Protokoły z posiedzeń komisji Rady

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.01.2019 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Protokół Nr 1/18 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Protokół Nr 1/18 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej oraz Komisji Polityki Finansowej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 września 2018r. Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Protokół Nr 43/18 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 września 2018r. Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Protokół Nr 42/18 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 sierpnia 2018r. Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Protokół posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 21 września 2018r. Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Protokół Nr 40/18 posiedzenia Komisji Polityki Finansowej z dnia 28 sierpnia 2018r Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Protokół Nr 40/18 posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 sierpnia 2018r. Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej oraz Komisji Polityki Finansowej z dnia 26 czerwca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Protokół Nr 29/18 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 maja 2018r. Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Protokół Nr 7/18 posiedzenia Komisji Statutowej z dnia 29 sierpnia 2018r. Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Protokół Nr 6/18 posiedzenia Komisji Statutowej z dnia 11 lipca 2018r. Szczegóły
Artykuł 26.09.2018 Protokół posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 sierpnia 2018r. Szczegóły
Artykuł 26.09.2018 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 22 czerwca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Protokół Nr 4/18 posiedzenia Komisji Statutowej z dnia 30 maja 2018r. Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Protokół Nr 40/18 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 maja 2018 r. Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 maja 2018 r. Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Finansowej oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 maja 2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.06.2018 Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Finansowej oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. Szczegóły