Realizacja budżetu

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.11.2017 Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za III kwartał 2017 Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za III kwartał 2017 Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2017 Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2017 Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2017 Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2017 Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za II kwartał 2017 Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za II kwartał 2017 Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Sprawozdanie Rb-28NWS z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2017 Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2017 Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za II kwartał 2017 Szczegóły
Artykuł 08.05.2017 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2017 Szczegóły
Artykuł 08.05.2017 Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za I kwartał 2017 Szczegóły
Artykuł 08.05.2017 Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za I kwartał 2017 Szczegóły
Artykuł 08.05.2017 Sprawozdanie Rb-28NWS z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2017 Szczegóły
Artykuł 08.05.2017 Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2017 Szczegóły
Artykuł 08.05.2017 Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2017 Szczegóły
Artykuł 27.02.2017 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2016 Szczegóły
Artykuł 27.02.2017 Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za IV kwartał 2016 Szczegóły
Artykuł 27.02.2017 Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za IV kwartał 2016 Szczegóły