Realizacja budżetu

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.08.2020 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2020 r. Szczegóły
Artykuł 11.08.2020 Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za II kwartał 2020 r. Szczegóły
Artykuł 11.08.2020 Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za II kwartał 2020 r. Szczegóły
Artykuł 11.08.2020 Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2020 r. Szczegóły
Artykuł 11.08.2020 Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za II kwartał 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.05.2020 Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za I kwartał 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.05.2020 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.05.2020 Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za I kwartał 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.05.2020 Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.05.2020 Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kwartał 2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za IV kwartał 2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za IV kwartał 2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2019 r. Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2019 r. Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za III kwartał 2019 r. Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za III kwartał 2019 r. Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2019 r. Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2019 r. Szczegóły