Bilanse

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.03.2020 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok korekta Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Dane do bilansu skonsolidowanego na dzień 31 grudnia 2018 Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018r. Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok korekta Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Informacja dodatkowa za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Skonsolidowany Bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok Szczegóły