Bilanse

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2017 Skonsolidowany Bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 12.04.2017 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 12.04.2017 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 12.04.2017 Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 29.06.2016 Skonsolidowany Bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 01.04.2016 Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok Szczegóły