Kontrola instytucjonalna – rok 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.04.2021 Informacja o realizacji planu kontroli za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Świeciu. Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie – Zamek 14, które prowadzi Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Dom Dziecka w Topolnie Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Świeciu ul. Nadbrzeżna 2a, które prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej. Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Świeciu ul. Nadbrzeżna 2a, które prowadzi Powiatowy Ośrodek Aktywnej Rehabilitacji Społecznej. Szczegóły