Audyty i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.04.2021 Informacja o realizacji planu kontroli za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Wydział Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Świeciu. Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie – Zamek 14, które prowadzi Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Dom Dziecka w Topolnie Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Świeciu ul. Nadbrzeżna 2a, które prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej. Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Świeciu ul. Nadbrzeżna 2a, które prowadzi Powiatowy Ośrodek Aktywnej Rehabilitacji Społecznej. Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Informacja o realizacji planu kontroli za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195 A – organizator rodzinnej pieczy zastępczej – w zakresie zadań wykonywanych na rzecz rodziny zastępczej niezawodowej. Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195 A – organizator rodzinnej pieczy zastępczej – w zakresie zadań wykonywanych na rzecz rodziny zastępczej zawodowej. Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Świeciu ul. Wojska Polskiego 3, prowadzone przez CASUS Sp. z o.o. ul. Legionów 57 A, 86-300 Grudziądz. Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195 A, które na terenie Powiatu Świeckiego wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowem ul. Myśliwska 1A prowadzony przez Fundację Aktywizacji i Integracji z siedzibą w Nowem ul. Kościuszki 2. Szczegóły
Artykuł 12.08.2020 Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Plan kontroli zarządczej na 2018r. Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Sprawozdanie z wykonania planu kontroli Starostwa Powiatowego w Świeciu za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 18.09.2017 Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 01.02.2017 Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Świeciu przez jednostki zewnętrzne w 2016 roku Szczegóły