Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.08.2019 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – sierpień 2019 Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Zawiadomienie o XII sesji Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 07.08.2019 zmiana terminu Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 07.08.2019 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Pruszczu. Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Petycja z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenie w starostwie powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Możliwe problemy z telefonami Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa Szczegóły
Artykuł 29.07.2019 Obwieszczenie Szczegóły
Artykuł 29.07.2019 Obwieszczenie Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Uchwała nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 Nieobecność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Świeciu Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.07.2019 Osnowa wielofunkcyjna na terenie Powiatu Świeckiego, w tym: 1. Realizacja projektu osnowy wielofunkcyjnej 2. Transformacja wysokościowa bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do układu PL-EVRF2007-NH. Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Zmiana terminu dyżuru prawnika w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Świeciu Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w zakresie transportu publicznego Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zaproszenie do składania ofert Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Nowem. Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Świeciu” Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – czerwiec 2019 Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Nowem Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Zawiadomienie o XI sesji Rady Powiatu Świeckiego – uzupełnienie porządku obrad Szczegóły