Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.10.2017 Ogłoszenie Starosty Świeckiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym, w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczoną pod budowę drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wiąg, gmina Świecie” województwo kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Artykuł 13.10.2017 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady – październik 2017r. Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 09.10.2017 Nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej Szczegóły
Artykuł 09.10.2017 Nieobecność Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.09.2017 Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Świeckiego w zakresie: Część I zamówienia: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Część II zamówienia: ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego. Szczegóły
Akty prawne 19.09.2017 Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym, w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczoną pod budowę drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Sulnowie – etap V” gmina Świecie, województwo kujawsko-pomorskie. Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 OŚ.6341.72.2017 – postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 OŚ.6341.2017 – postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 OŚ.6341.70.2017 – postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni wierconej nr 3 na dz. nr 239 w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 OŚ.6341.69.2017 – postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni wierconej nr 1 na dz. nr 374/33 w Drzycimiu Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 OŚ.6341.2017 – postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stawu – na dz. nr 3/5 w Polskim Konopacie Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – wrzesień 2017r. Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Awaria telefonów Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.09.2017 Podinspektor ds. rejestracji pojazdów Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.08.2017 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Świeciu Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Zawiadomienie o XXX sesji Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Harmonogram posiedzeń Komisji – sierpień 2017 Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Nieobecność Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów Szczegóły