Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.06.2018 OGŁOSZENIE dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 OGŁOSZENIE – zachęcamy wszystkich do wnoszenia uwag do treści oferty realizacji zadania. Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – czerwiec 2018 Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Zawiadomienie o XL sesji Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Informacja o nieobecności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 UWAGA ! Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej dnia 25 maja 2018r. Szczegóły
Artykuł 17.05.2018 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – maj 2018 Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej dnia 16 maja 2018r. ODWOŁANE !!!!! Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.05.2018 Podinspektor ds. budownictwa Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.05.2018 Przetarg nieograniczony „Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Świeckiego w 2018 roku” Szczegóły
Artykuł 04.05.2018 Informacja dla wszystkich zainteresowanych sferą działalności pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej! Szczegóły
Artykuł 04.05.2018 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 13 na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży! Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Apel Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NR 11 I 12. Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – kwiecień 2018 Szczegóły
Akty prawne 04.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – marzec 2018r. Szczegóły