Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2020 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Jeżewie. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Wyniki konkursu ofert Nr 9 – wypoczynek. Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Zawiadomienie o XXII sesji Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 26.06.2020 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Pruszczu. Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.06.2020 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Świeciu. Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Nieobecność Powiatowego Rzecznika Konsumentów Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Zapytanie ofertowe: „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu świeckiego na linii Świecie – Poledno – Bukowiec – Świecie w 2020 roku”. Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Zapytanie ofertowe: „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu świeckiego na linii Świecie – Budyń – Bukowiec – Świecie w 2020 roku”. Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Zapytanie ofertowe: „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu świeckiego na linii Świecie – Krąplewice – Gródek – Drzycim w 2020 roku”. Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Zapytanie ofertowe: „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu świeckiego na linii Świecie – Poledno – Bukowiec – Świekatowo – Jania Góra w 2020 roku”. Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Zapytanie ofertowe: „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu świeckiego na linii Świecie – Laskowice – Osie – Łążek w 2020 roku”. Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Zapytanie ofertowe: „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu świeckiego na linii Świecie – Drzycim – Lniano – Błądzim w 2020 roku” Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Zapytanie ofertowe na „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu świeckiego na linii Świecie – Czaple – Pięćmorgi – Lipinki w 2020 roku”. Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Zapytanie ofertowe: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Nowego Szpitala w Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej” Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – czerwiec 2020 Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Nowego Szpitala w Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (sprawa nr WGK.III.683.1.44.2019) Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Nowem. Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 08.06.2020 Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Zaproszenie do debaty Szczegóły