Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.02.2019 Projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego – „uchwała antysmogowa” – konsultacje społeczne Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Nowem. Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – luty 2019 (uzupełniony) Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Zawiadomienie o VI sesji Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Jednorazowa zmiana terminu udzielania nieodpłatnych porad prawnych w Nowem Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – styczeń 2019 – zmiana Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Plan zamówień publicznych na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Zawiadomienie o V sesji Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Informacja dotycząca otwarcia filii Wydziału Komunikacji i Dróg w Jeżewie Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Nowem Szczegóły
Artykuł 09.01.2019 Informacje ogólne dot. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.01.2019 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – zmiana od 01 stycznia 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 08.01.2019 Ogłoszenie Starosty Świeckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczoną pod budowę drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania pn. „rozbudowa drogi gminnej nr 030607C Dubielno-Ciemniki – etap II” gmina Jeżewo, województwo kujawsko-pomorskie” – nr sprawy WGK.III.683.1.13.2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.01.2019 Młodszy referent ds. mapy numerycznej Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 20.12.2018 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 20.12.2018 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Nowem Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 analiza warunków pozwolenia zintegrowanego Szczegóły