Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.10.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Artura Kamińskiego, działającego z upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 03.10.2019 Posiedzenie Komisji Oświaty, kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Nowem. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Konsultacje programu współpracy. Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – wrzesień 2019 Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Zapytanie ofertowe „Dostawa i montaż klimatyzacji na pierwszym piętrze budynku przy ul. Hallera 9 w Świeciu”. Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Informacja dla Spółek Wodnych z terenu Powiatu Świeckiego w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Informacja o nieobecności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Jeżewie Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 Konsultacje programu współpracy Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 NOWE OBOWIĄZKI DLA PODMIOTÓW, POSIADAJĄCYCH DECYZJE UWZGLĘDNIAJĄCE ZBIERANIE LUB PRZETWARZANIE ODPADÓW Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Rzecznik Praw Konsumenta informuje… Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – sierpień 2019 Szczegóły