Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.04.2019 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH POWIATU ŚWIECKIEGO Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Zarząd Powiatu Świeckiego zachęca do składania uwag dot. oferty realizacji zadania publicznego. Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Zawiadomienie o VIII sesji Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – kwiecień 2019 Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Nowem Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Informacja o nieobecności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Szczegóły
Artykuł 28.03.2019 Ogłoszenie konkursów ofert Nr 13 i 14 na realizację zadań publicznych. Szczegóły
Akty prawne 25.03.2019 Obwieszczenie Starosty Świeckiego WGK.III.683.1.13.2018 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Szczegóły
Artykuł 23.03.2019 Prace modernizacyjne przy serwerze pocztowym Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Prace modernizacyjne przy serwerze pocztowym Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Nowem Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Zawiadomienie o VII sesji Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Ogłoszenie o naborze na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.03.2019 Podinspektor ds. rejestracji pojazdów Szczegóły