Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.04.2020 Zmiany w występowaniu o pozwolenia i zgłoszeniach na budowę oraz rozbiórkę Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dot. kar pieniężnych w przypadku niezawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz niezarejestrowaniu pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej. Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Informacja dla Geodetów Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Jeżewie. Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 24.03.2020 Komunikat Geodety Powiatowego Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Nowem Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Jeżewie. Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego na terenie Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Wydział Komunikacji i Dróg ogranicza swoją działalność Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Jeżewie. Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Wyniki otwartych konkursów ofert. Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Zawiadomienie o XIX sesji Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Ogłoszenie dot. nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości obręb Osłowo, gmina Jeżewo …(WGK.III.683.1.44.2019) Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Dragaczu Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Tczewie Szczegóły
Artykuł 14.02.2020 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – luty 2020 Szczegóły
Artykuł 14.02.2020 Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Powiatu Świeckiego – uzupełnienie porządku obrad Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dot. wprowadzenia kar pieniężnych w przypadku niezawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz niezarejestrowaniu pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej. Szczegóły