Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.01.2020 Informacja wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Jeżewie. Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – styczeń 2020 Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Obwieszczenie PGW Wody Polskie – postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – na wniosek Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Zawiadomienie o XVII sesji Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 [Aktualizacja] Prace konserwacyjne przy portalach Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Informacja o nieodpłatnych poradach prawnych i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Polska-Świecie: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 30 grudnia 2019r. Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Biuro Rzeczy Znalezionych informuje… Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Jeżewie. Szczegóły
Artykuł 16.12.2019 Zawiadomienie o XVI sesji Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Powiatu Świeckiego – grudzień 2019 Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg dotycząca punktu zamiejscowego w Nowem. Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę środków czystości” Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na „Wywóz nieczystości stałych typowych (bytowo – gospodarczych) oraz wywozu odpadów segregowanych (papier, tworzywo sztuczne)” Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Informacja o zmianie godzin funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w grudniu 2019 roku Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zapytanie ofertowe – przewozy autobusowe w 2020 roku. Szczegóły