Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.07.2020 Uchwała Zarządu Nr 70/496/20 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Uchwała Zarządu Nr 70/495/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Uchwała Zarządu Nr 70/494/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Uchwała Zarządu Nr 70/493/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Uchwała Zarządu Nr 70/492/20 w sprawie przyjęcia umowy dotacji w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Uchwała Zarządu Nr 70/491/20 w sprawie przyjęcia aneksu do umowy dotyczącej współfinansowania dokształcania młodocianych w Kujawsko – Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Uchwała Zarządu Nr 70/490/20 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Uchwała Zarządu Nr 70/489/20 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu do składania oświadczeń woli Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Uchwała Zarządu Nr 70/488/20 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu do składania oświadczeń woli Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Uchwała Zarządu Nr 70/487/20 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu do składania oświadczeń woli Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Uchwała Zarządu Nr 70/486/20 w sprawie podpisania porozumienia Powiatem Świeckim a Powiatem Starogardzkim dotyczącym pokrywania kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON za mieszkańca Powiatu Świeckiego Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Uchwała Zarządu Nr 70/485/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Uchwała Zarządu Nr 70/484/20 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Uchwała Zarządu Nr 70/483/20 w sprawie: najmu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Uchwała Zarządu Nr 70/482/20 w sprawie najmu lokalu Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Protokół XX Sesji Rady Powiatu Świeckiego, 29 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Zawiadomienie o XXII sesji Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Akty prawne 26.06.2020 Uchwała Rady nr XXI/143/20 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminom: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie Szczegóły
Akty prawne 26.06.2020 Uchwała Rady Nr XXI/142/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 26.06.2020 Uchwała Rady Nr XXI/141/20 w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2020 roku Szczegóły