Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.06.2020 Zarządzenie Nr 30/20 Starosty Świeckiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia jednostek powiązanych objętych skonsolidowanym bilansem Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 08.06.2020 Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Zarządzenie Nr 29/20 Starosty Świeckiego z dnia 22maja 2020r. uchylające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Świeciu poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów Szczegóły
Akty prawne 21.05.2020 Zarządzenie nr 28/20 Starosty Świeckiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie: usunięcia drzew uszkodzonych przez pożar i zaatakowanych przez przypłaszczka granatka, rosnących w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 ZMIANA TERMINU! Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Szczegóły
Akty prawne 14.05.2020 Zarządzenie Nr 27/20 Starosty Świeckiego z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia zmian w szczegółowych zasadach i procedurach udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych Szczegóły
Akty prawne 14.05.2020 Uchwała Nr 64/456/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 13 maja 2020r. w sprawie przyjęcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Nowe dotyczącej warunków udzielenia dotacji celowej. Szczegóły
Akty prawne 14.05.2020 Uchwała Nr 64/455/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 14.05.2020 Uchwała Nr 64/454/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 13 maja 2020r. w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usługi poboru wymazów do badań w kierunku COVID – 19 Szczegóły
Akty prawne 14.05.2020 Uchwała Nr 64/453/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 13 maja 2020r. w sprawie zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usługi poboru wymazów do badań w kierunku COVID – 19 Szczegóły
Akty prawne 14.05.2020 Uchwała Nr 63/452/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu do wykonania zadań Szczegóły
Akty prawne 14.05.2020 Uchwała Nr 63/451/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usługi dowozu i asysty podczas poboru wymazów do badań w kierunku COVID – 19 Szczegóły
Akty prawne 14.05.2020 Uchwała Nr 63/450/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 14.05.2020 Uchwała Nr 63/449/20 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usługi poboru wymazów do badań w kierunku COVID – 19 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Zarządzenie Nr 24/20 Starosty Świeckiego z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie potwierdzenia umowy Nr PCPR.210.1.43.2019.KGK zawartej pomiędzy Wicestarostą Świeckim a Państwem ………………………………………….. na pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Zarządzenie Nr 23/20 Starosty Świeckiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające instrukcję sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Powiatu Świeckiego Szczegóły
Akty prawne 05.05.2020 Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Świeckiego z dnia 4 maja 2020r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Świeciu poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów Szczegóły
Akty prawne 05.05.2020 Zarządzenie Nr 25/20 Starosty Świeckiego z dnia 04 maja 2020r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu świeckiego Szczegóły
Artykuł 04.05.2020 Protokół Nr 15/20 posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 lutego 2020r. Szczegóły